JAPAN ART ZINE

ZAK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

IMPRESSUM

Vydává

Schnirch & Urbane

Redakce

Lukáš Holinka, Václav Stránský,
Petr Holý (Tokio)

Koncept, grafický design,
doprovodné ilustrace

Intrika

Fonty pro ZAK 2 zakoupeny od

Jangs Müller, Colophon, Tightype,
Pizza typefaces, Pangram

Obsah

Autorské obrazové materiály, rozhovory,
texty – určeny výhradně pro ZAK

Web code

Hynek Šťavík

Jak se vám ZAK líbí?

Budeme rádi za váš názor.


info@zak-zine.cz Instagram @zak_zine